Om oss

Straye Stålbygg AS ble etablert i 2007. Siden den gang har selskapet utviklet seg til 65 ansatte og en omsetning på ca 550 mill i 2022. Selskapets visjon er å utvide og ha en fortsatt sunn vekst i omsetning og markedsandeler innenfor tak, fasade og tett-bygg entrepriser til næring-, industri- og kontorbygg.

Straye Stålbygg har siden 2007 konstruert stålbygg av høy kvalitet herunder tak, fasade og tett-bygg entrepriser til næring-, industri og kontorbygg. Stålbygg har noen fantastiske kvaliteter som gjør det ofte til det foretrukne valget for våre kunder. Stål er 100% resirkulerbart, noe som fører til lavere uttak av naturressurser og mindre påvirkninger på miljøet. Ved å konstruere med hensyn til effektiv montering og demontering, kan stålkomponenter enkelt gjenbrukes. Prefabrikkerte stål- og sandwichelementer gir en nøyaktig konstruksjon som sikrer en rask montering og fører til minimale tilpasninger av tilstøtende byggematerialer.

Åpenhetsloven - Straye gruppen AS

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn.

Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.

Last ned vår rapport her