Hybride bygg
Vi leverer optimaliserte bygg ved å kombinere massivtre, limtre, stål og betong.
Image

NORGES BESTE
HYBRIDBYGG ENTREPENØR

Straye Hybridbygg er eksperter på å kombinere ulike materialer, for å skape den optimale løsningen for deg – både når det gjelder funksjonalitet, miljø og ikke minst økonomi.

Ved å satse på hybride bygg, som kombinerer massivtre, limtre, stål og betong, viser Straye vei mot en fremtid der byggematerialenes egenskaper
står i fokus.


Image
God flyt
Fra første strek på tegnebrettet, til 3D-modellering, gjennomføring og ferdigstillelse til fastsatt tid. «God flyt» er en naturlig del av vår hverdag i Straye Hybridbygg.
Image
Innovative

Vi har en unik kompetanse på å bygge hybride bygg. Dette er bygg som kan bestå av en kombinasjon av massivtre, limtre, stål og betong.

Image
Bærekraft

Tre er 100% resirkulerbart og kan brukes til å erstatte materialer med høyere karbonavtrykk. Vi benytter kun PEFC-sertifisert trevirke i våre prosjekter. 

FORDELER MED HYBRIDE BYGG
Hybridbygg gir en helhetlig tilnærming til byggeprosessen, som tar sikte på å maksimere fordelene fra ulike materialer. Dette er spesielt viktig i en tid hvor bærekraft og effektivitet er sentrale fokusområder for byggsektoren.

Bærekraftig
Redusert miljøpåvirkning (Energieffektive / miljøvennlig materialer) med mulighet for gjenbruk og demontering av/remontering av bygget.

Kostnadsbesparende
Optimal bruk av materialer basert på deres egenskaper, gir lavere bygge- og driftskostnader for byggherren.

Fleksibilitet
Kombinasjonen av ulike materialer gir større fleksibilitet i forhold til design og funksjonalitet.

Økt levetid og robusthet
Bedre holdbarhet og motstand mot ekstreme værforhold. Redusert behov for reparasjon og vedlikehold over tid.

Estetikk
Ved å kombinere ulike materialer kan det skapes estetisk tiltalende bygninger med en bedre tilpasning til lokale arkitektoniske stiler.

Reguleringsoverholdelse
Overholder byggekoder og reguleringer knyttet til energi og bærekraft.