Bærekraftige tak for næringsbygg
Vi leverer komplette takløsninger med lang holdbarhet for næringsbygg i Norge.
Image
  Din spesialist på tak for
  næringsbygg
  Selskapet leverer komplette takløsninger med god holdbarhet og høy kvalitet for
  næringsbygg i Norge. Viktigere enn noen gang er å planlegge riktig tak og konstruksjon
  fra starten i et prosjekt slik at man kan få utbytte av fordeler gjennom solceller, grønt
  eller blått tak. Spør oss om tak til næringsbygg

  Image
  Solceller
  Høye strømpriser og det grønne skiftet har ført til en eksplosiv etterspørsel etter løsninger for solenergi på både nye og eksisterende tak. Særlig på logistikk- og lagerbygninger, større haller og andre eiendommer med store, flate tak vil det være en god investering.
  Image
  Blå tak
  Overvannshåndtering på tak - Vannet dreneres gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.
  Image
  Grønne tak
  I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg. Sedum er den mest brukte sukkulenten på grønne tak i Norge i dag.
  Solid kompetanse gir trygghet

  Vårt firma har solid kompetanse og lang erfaring med tekking og sveising av eksponerte tak og membraner på næringsbygg.

  Taket er byggets femte fasade og er et meget viktig element med tanke på isolasjon og holdbarhet av øvrig konstruksjon på bygget. Derfor utarbeider vi alltid nøye beregninger og kalkulasjoner i forkant av våre prosjekter.

  For takbelegg og membraner av PVC bruker vi elektriske sveiseapparater med varmluft for å sveise skjøter. Dette reduserer brannrisikoen under installasjon og ikke minst sikrer en miljøvennlig montering.


  Et typisk tak til næringsbygg består av:

  Image

  Spør meg om
  ditt takprosjekt

  Henrik Søgaard Karlsen
  Daglig leder / Tak

  Mob: +47 474 57 600
  E-post: henrik@straye.no