Din spesialist på tak for næringsbygg

Selskapet leverer komplette takløsninger med god holdbarhet og høy kvalitet for næringsbygg i Norge. Viktigere enn noen gang er å planlegge riktig tak og konstruksjon fra starten i et prosjekt slik at man kan få utbytte av fordeler gjennom solceller, grønt eller blått tak. Spør oss om tak til næringsbygg

Solid kompetanse

Vårt firma har solid kompetanse og lang erfaring med tekking og sveising av eksponerte tak og membraner på næringsbygg.

Taket er byggets femte fasade og er et meget viktig element med tanke på isolasjon og holdbarhet av øvrig konstruksjon på bygget. Derfor utarbeider vi alltid nøye beregninger og kalkulasjoner i forkant av våre prosjekter.

For takbelegg og membraner av PVC bruker vi elektriske sveiseapparater med varmluft for å sveise skjøter. Dette reduserer brannrisikoen under installasjon og ikke minst sikrer en miljøvennlig montering.

Komponenter i et tak

Isolasjon
Isolasjonen har som hovedoppgave å hindre varmetap, men har også noen andre oppgaver. På flate tak bruker vi isolasjonen til å bygge opp fall mot avløp. Isolasjon brukes også som en brannsikring.

Diffusjonssperre
En diffusjonsperre sørger for å hindre varm og fuktig luft fra å trenger inn i konstruksjonen. I de fleste tilfeller så bruker vi dette på innsiden av konstruksjonen med unntak av på fryselager o.l.

Valg av produkt avhenger av underlag, materialer for overflater og bruksområder.

Toppdekke
Det er mange typer tekkematerialer til ulike behov. Straye Tak fokuserer på PVC-takbelegg som sveises i omlegget.

Ulike taktyper utover standardtak

Solceller – gir økonomisk og miljøvennlig gevinst
Høye strømpriser og det grønne skiftet har ført til en eksplosiv etterspørsel etter løsninger for solenergi på både nye og eksisterende tak. Særlig på logistikk- og lagerbygninger, større haller og andre eiendommer med store, flate tak vil det være en god investering.

Blå tak
Overvannshåndtering på tak – Vannet dreneres gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

Grønne tak
I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg. Sedum er den mest bruke sukkulenten på grønne tak i Norge i dag.

Spør meg om
ditt takprosjekt!

Henrik Søgaard Karlsen

Daglig leder / Tak
Mob: +47 474 57 600
E-post: henrik@straye.no