Din spesialist på tak for næringsbygg

Selskapet leverer komplette løsninger for stål/murdekke med god holdbarhet og høy kvalitet for næringsbygg i Norge. Viktigere enn noen gang er å planlegge riktig tak og konstruksjon fra starten i et prosjekt slik at man kan få utbytte av fordeler gjennom solceller, grønt tak eller blått tak. Spør oss om tak til næringsbygg

Solid kompetanse

Vårt firma har solid kompetanse og lang erfaring med tekking og sveising av eksponerte tak og membraner på næringsbygg.

Taket er byggets femte fasade og et meget viktig element med tanke på isolasjon og holdbarhet av øvrig konstruksjon på bygget.

For takbelegg og membraner av PVC bruker vi elektriske sveiseapparater med varmluft for å sveise skjøter. Dette reduserer brannrisikoen under installasjon og ikke minst sikrer en miljøvennlig montering.

Komponenter i et tak

Isolasjon
Isolasjonen har som hovedoppgave å hindre varmetap, men har også noen andre oppgaver. På flate tak bruker vi isolasjonen til å bygge opp fall mot avløp. Isolasjon brukes også som en brannsikring.

Membran
Membran er en samlebetegnelse på vanntettende belegg som ligger inni en konstruksjon. En membran kan enten være en vanntett duk, eller en flytende masse på plast- eller asfaltbasis. Valg av produkt avhenger av underlag, materialer for overflater og bruksområder.

Toppdekke
Det er mange typer tekkematerialer til ulike behov. De mest brukte på stål og murbygg er PVC-takbelegg som sveises/klebes i omlegget.

Ulike taktyper utover standardtak

Solceller – gir økonomisk og miljøvennlig gevinst
Høye strømpriser og det grønne skiftet har ført til en eksplosiv etterspørsel etter løsninger for solenergi på både nye og eksisterende tak. Særlig på logistikk- og lagerbygninger, større haller og andre eiendommer med store, flate tak vil det være en god investering.

Blå tak
Overvanshåndtering på tak – Vannet dreneres gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

Grønne tak
I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

Kontakt oss for en takprat

Kontakt oss på telefon: xx xxx xxx
eller send oss en epost: tak@straye.no

KONTAKTSKJEMA 

Fronte kontaktperson? Henrik Karlsen?