Om oss

Med spesialkompetanse på tak

Vårt firma har solid kompetanse og lang erfaring med tekking og sveising av eksponerte tak og membraner på næringsbygg.

Selskapet leverer komplette takløsninger med god holdbarhet og høy kvalitet for næringsbygg i Norge. Viktigere enn noen gang er å planlegge riktig tak og konstruksjon fra starten i et prosjekt slik at man kan få utbytte av fordeler gjennom solceller, grønt eller blått tak.

Åpenhetsloven - Straye gruppen AS

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn.

Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.

Last ned vår rapport her