Miljø & Bærekraft

FORMÅL OG BAKGRUNN

Vi er stolte av å være sertifisert som Miljøfyrtårn og erkjenner betydningen av å integrere klima- og miljøhensyn i våre aktiviteter og prosjekter. I tråd med den nye forskriftsendringen som krever vekting av klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, jobber vi aktivt med å oppfylle disse kravene for å fremme bærekraftige løsninger.

Våre overordnede mål er å redusere klimaavtrykket og miljøbelastningen i våre operasjoner. Disse målene er integrert i vår overordnede miljøstrategi, støttet opp av vårt Miljøfyrtårn-sertifikat.

VÅRT MILJØARBEID