straye-trebygg_1

Straye Trebygg har siden 2017 spesialisert seg på å oppføre næringsbygg i massivtre. Vi har utviklet en høy kompetanse som sikrer en jevn og sikker flyt gjennom hele byggeprosessen.

 
Det er flere fordeler ved å bygge i massivtre. Tre er generelt et lett konstruksjonsmateriale, det har et lavt CO2-avtrykk, det bidrar til et stabilt luftfuktighetsnivå innendørs, bedre helse for de ansatte og det kreves mindre energi for oppvarming og kjøling. Spør oss om konstruksjoner i massivtre.

Næringsbygg i tre

Visste du at man i flere tilfeller kan spare miljøet om man velger tre som byggemateriale? Eller at tre kan være like brannsikkert som alternative byggematerialer? I denne veilederen finner du flere ting du bør vite om å bygge større bygg i tre.

Yttervegger, innervegger, gulv og tak i store bygg deles ofte opp i flate elementer som produseres i fabrikker og settes sammen på byggeplassen. Elementene kan bygges opp av lette, platekledde trekonstruksjoner eller av massivtre. Ved å prefabrikkere ferdig innredete deler av bygget eller rom, ofte kalt byggmoduler, kan kvaliteten økes og byggetiden reduseres. Boliger, hoteller og kontorer er velegnet for modulbygging i tre. Fohåndskuttede materialer kan anvendes for å forenkle bygging på plassen eller som ledd i prefabrikasjon av elementer og moduler. I store bygg med forskjellige brukskrav i ulike deler vil det være rasjonelt å kombinere flere byggesystemer i tre og å anvende betong og stål i tillegg til tre.

MassivTre

Massivtre

Massivtre består av sammenkoblede lag av treplanker der hvert lag er snudd vinkelrett på det underliggende (ofte kalt CLT, fra Cross Laminated Timber). Vanligvis festes lagene til hverandre med lim, men spiker og treplugger kan også brukes.

Massivtre har stor styrke og kan brukes i bærende vegger, gulv og tak i høye bygg. Det har større holdbarhet under brann enn tradisjonelle trekonstruksjoner. Massivtre kan fremstilles i store elementer som gir kort byggetid.

Massivtreelementer er planker (lameller) som er satt sammen til elementer ved bruk av spiker, skruer, tredybler, lim eller stålstag. Det finnes tre ulike hovedtyper: kantstilte elementer, krysslagte elementer og hulromselementer.

Ref: Trefokus, Treindustrien og Treteknisk

Mer informasjon om å bygge i tre finner du her:

VIL DU VITE MER OM HVORDAN VI JOBBER?