Om oss

Straye har gjennom årene fått en unik kompetanse på å bygge hybride bygg (kombinasjon mellom massivtre, limtre, stål og betong). Selskapets visjon er å utvide og ha en fortsatt sunn vekst i omsetning og markedsandeler innenfor massivtre entrepriser.

Hybridbygg gir en helhetlig tilnærming til byggeprosessen, som tar sikte på å maksimere fordelene fra ulike materialer. Dette er spesielt viktig i en tid hvor bærekraft og effektivitet er sentrale fokusområder for byggsektoren.

Åpenhetsloven - Straye gruppen AS

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn.

Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.

Last ned vår rapport her