Om oss

Straye Gruppen AS ble etablert i 2007. Siden den gang har selskapet utviklet seg til ca 150 ansatte og en omsetning på ca 850 mill i 2022. Selskapets visjon er å utvide og ha en fortsatt sunn vekst i omsetning og markedsandeler innenfor tak, fasade, tett-bygg og massivtre entrepriser til næring-, industri- og kontorbygg.

Vi arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene – både når det gjelder teknologi, miljø, kostnadseffektivitet og offentlige krav. Vi legger æren vår i å komme opp med gode, fungerende og fleksible løsninger for våre kunder.

Straye Gruppen består i dag av Straye Stålbygg, Hybridbygg, Industri, Tak, Montasje og El & Solar.

Vi er opptatt av service, kvalitet og sikkerhet i alt vi representerer, og legger prestisje ned i hvert eneste byggeprosjekt. Det er fornøyde oppdragsgivere som generer nye oppdrag, og vi har ord på oss for å være løsningsorienterte, pålitelige og fleksible.

Åpenhetsloven - Straye gruppen AS

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn.

Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.

Last ned vår rapport her