Straye Gruppen AS ble etablert i 2007. Siden den gang har selskapet utviklet seg til 100 ansatte og en omsetning på ca 450 mill i 2021. Selskapets visjon er å utvide og ha en fortsatt sunn vekst i omsetning og markedsandeler innenfor tak, fasade, tett-bygg og massivtre entrepriser til næring-, industri- og kontorbygg.

Vi arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene – både når det gjelder teknologi, miljø, kostnadseffektivitet og offentlige krav. Vi legger æren vår i å komme opp med gode, fungerende og fleksible løsninger for våre kunder.

Vi er opptatt av service, kvalitet og sikkerhet i alt vi representerer, og legger prestisje ned i hvert eneste byggeprosjekt. Det er fornøyde oppdragsgivere som generer nye oppdrag, og vi har ord på oss for å være løsningsorienterte, pålitelige og fleksible.

Åpenhetsloven – Straye gruppen AS

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1 juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan Straye Gruppen håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Straye Gruppen vil utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med retningslinjer fra FN og OECD for flernasjonale selskaper, som vil bety at vi kartlegger og vurderer dette for våre leverandører og underleverandører. Dette skal vi gjøre regelmessig. En gang i året, første gang i juni 2023, skal vi redegjøre for dette i vår årsrapport og offentliggjøre dette på våre nettsider.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste vi tilbyr.

KONTAKT OSS