Bygging av nytt omsorgssenter i Søndre Land kommune i Oppland
Tilbake til referanser

Hovlitunet omsorgssenter

Det nye omsorgssenteret, som er lokalisert i Hov, har et bruttoareal på 12.500 kvadratmeter og rommer 90 boenheter, herav 18 geriatrileiligheter, 32 leiligheter tilrettelagt for demente beboere, 16 institusjonsplasser og 24 plasser definert som behandlende enhet.

Det nye omsorgssenteret, som er lokalisert i Hov, har et bruttoareal på 12.500 kvadratmeter og rommer 90 boenheter, herav 18 geriatrileiligheter, 32 leiligheter tilrettelagt for demente beboere, 16 institusjonsplasser og 24 plasser definert som behandlende enhet.  Image

  Byggherre

  Søndre Land kommune
  Image

  Entreprenør

  Consto
  Image

  Sted

  Søndre Land kommune i Oppland