Om oss

Straye El & Solar er et autorisert installasjonsfirma med base i Fredrikstad. Vi bistår privat og bedriftsmarkedet med tjenester innenfor installasjon og elektro.

Faglig dyktige medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi setter yrkesstoltheten høyt, vi bruker mye tid og ressurser på å framheve våre medarbeidere slik at de alltid kan gi deg som kunde – kvalitet i alle oppdrag! Vi leverer elektrotjeneseter, programmering og veiledning. Våre hovedområder er næringsbygg, nybygg, rehabilitering, service og vedlikehold.

Åpenhetsloven - Straye El & Solar AS

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn.

Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.

Last ned vår rapport her