5500 M2

Anno Bevaringssenter

Straye Trebygg har bidratt på byggingen av et nytt bevaringssenter på Elverum i Hedmark.
Byggearbeidet startet i november 2020 med at vekstjord ble tatt bort, og lagret på samme tomt. Bygget sto ferdig den 7. januar i år.

Takkonstruksjonen på kontordelen består av brannisolerte, selvbærende stålplatetak med overliggende to millimeter stålplater, basetekking, 400 millimeter steinullisolasjon og tolags papptekking, som bæres av innvendige limtresøyler og limtredagere. Bygget har energimessig tilnærmet passivhusstandard.

Mellombygget har også bærekonstruksjon bestående av limtresøyler og -dragere, og med 200 millimeter massivtre dekkeelementer i takkonstruksjonen med overliggende basetekking, 400 millimeter steinull-isolasjon og tolags papptekking. 

Bygget har fjernvarme som oppvarming. Det er både kjøling og befuktning som skal sørge for optimalt klima for museumsgjenstandene.

Toppbilde: Roger Johansen/Anno museum – Prosjektbilder: bygg.no

BYGGHERRE
Anno Museum

ENTREPRENØR
Veidekke Entreprenør AS

ARKITEKT
LPO Arkitekter

STED
Vestby

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?