Hva er massivtre?

Massivtre er byggelementer som er satt sammen etter samme prinsipp som kryssfinér. Elementene er bygd opp av korslagte treelementer som er sammenføyd med lim, skruer eller tredybler, lim er det vanligste. Antall lag varierer normalt fra tre til ni med en totaltykkelse fra 60 til 240 mm. For flersjiktselementer er det mulig å bruke trevirke av lavere kvaliteter i innersjiktene uten at det har betydning for styrke og stivhet. Dette har stor betydning for råstoffutnyttelsen og elementenes konkurranseevne.

Overflatelagene, som kan bli synlige i de ferdige byggene, kan gis ulike kvaliteter og strukturer. Byggelementenes størrelser begrenses hovedsakelig av muligheten for sikker transport fra produksjonssted til byggeplass. Det er vanlig fra 3 meters bredde og opp til 22 meters lengde. Elementene prefabrikkeres med åpninger for tekniske gjennomføringer, dører, vinduer, skjøter etc, slik at det hele kan settes sammen uten tilpasninger på byggeplassen. Dette gjør bla. at byggetiden blir særdeles kort i forhold til andre byggemetoder. Det minimerer også avfallsmengden på byggeplassen.

Tre er mulighetenes materiale. Man kan i dag bygge boligblokker og næringsbygg opp mot 15-20 etasjer basert på tre. Det er mulig å ta i bruk hele spekteret av produkter fra bindingsverk, elementer, moduler og massivtre.

Nye løsninger og knutepunktsteknologi gir mulighet for spennvidder med limtre opp mot 100 meter. Takstoler og fagverksdragere med bruk av spikerplater utvikles stadig og gjør at trebaserte løsninger også er konkurransedyktige i landbruks- og forretningsbygg.

Ref: Trefokus, Treindustrien og Treteknisk

Massivtreelementer har følgende sentrale egenskaper:

Høy grad av fleksibilitet

Gode brann-egenskaper

Lav egenvekt

Gode miljø-egenskaper

Enkle å bearbeide

God økonomi

Spør oss om massivtre!