kontorbygg

Uni team hagan

Tett bygg entreprise inkl stål, Hd, betongsokkel, fasader, glassfasader og vinduer, tak, taktekking og innvendige vegger

ENTREPENØR
Østheim Entreprenør AS

STED
Hagan

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?