9450 M2

Kaffehuset

Nytt kaffeforedlingsanlegg for kaffeprodusenten Joh. Johannson Kaffe med fasade av massivtre. Her skal en tredel av kaffeforbruket i Norge produseres. Det nye anlegget er på 9 450 m2 med tilhørende utomhusanlegg. Prosjektet omfatter bygging av et nytt kaffeproduksjonsanlegg, med arealer til lagring, pakking og utkjøring av 12 000 tonn kaffe i året.

BYGGHERRE
AF Bygg Østfold

ENTREPRENØR
AF Bygg Østfold

STED
Vestby

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?