12.500M2
Omsorgssenter

Hovlitunet omsorgssenter

Bygging av nytt omsorgssenter i Søndre Land kommune i Oppland

BYGGHERRE
Søndre Land kommune

ENTREPRENØR
Consto

STED
Søndre Land kommune i Oppland

Det nye omsorgssenteret, som er lokalisert i Hov, har et bruttoareal på 12.500 kvadratmeter og rommer 90 boenheter, herav 18 geriatrileiligheter, 32 leiligheter tilrettelagt for demente beboere, 16 institusjonsplasser og 24 plasser definert som behandlende enhet.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?