Bærekraftig pilotprosjekt på Gardermoen i massivtre for Møller / VAG-Gruppen.

Straye Trebygg har startet byggingen av et nytt og spennende pilotprosjekt for

Møller og VAG-gruppen på Gardermoen. Prosjektet bygger på et konseptstudie som utfordrer det tradisjonelle bilanlegget med hensyn til valg av bærekraftige løsninger.
Bebyggelsen vil bli oppført i trekonstruksjoner og underlegges BREEAM sertifisering.

Vi gleder oss til å dele mer fra prosjektet underveis.

Oscar Aardalen

Prosjektleder / Trebygg
Mob: 452 83 168
E-post: oscar@straye.no

Straye Trebygg er ansvarlig for montering av massivtre
Totalentrepenør: Betonmast